Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen

  • Zorg ervoor dat aangezogen lucht ongehinderd door het filtersysteem naar de stofzuiger kan stromen.
  • Voorkom te allen tijde dat de luchtdoorvoer wordt gehinderd of beperkt. De luchtdoorvoer kan bijvoorbeeld worden gehinderd of beperkt door een (gedeeltelijke) verstopping van de afzuigslang en/of de zuigmond. Maar ook kan de luchtdoorvoer te veel worden beperkt doordat de lucht door een te kleine stofpoort en/of te kleine zuigmond wordt afgezogen terwijl de stofzuiger op volle toeren draait. Het advies is om bij kleinere stofpoorten/zuigmonden de stofzuiger op een lager toerental te laten draaien. Als dat niet mogelijk is, dan kan ook een zuigmond met een variabele luchtinlaat worden gebruikt. Daarmee kan lucht van buitenaf worden aangezogen, waardoor de onderdruk in het opvangvat wordt verminderd. Bij juist gebruik zullen de opvangvaten van al onze filtersystemen niet indeuken. 
  • Voorkom het opzuigen van zeer heet materiaal. Eerder opgevangen stof, waaronder (maar niet beperkt tot) houtspaanders, kunnen vlam vatten wanneer het in contact komt met zeer heet materiaal. Bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) werkzaamheden waarbij ijzervijlsel wordt opgezogen dat net door bewerking is vrijgekomen en daardoor zeer heet is. 
  • Vermijd het opzuigen van licht ontvlambare stoffen en dampen, waaronder (maar niet beperkt tot) brandbare gassen, olie, alcohol en oplosmiddelen. Vermijd tevens het opzuigen van materiaal waarin licht ontvlambare stoffen zijn ingetrokken en daardoor alsnog voor brandgevaar kunnen zorgen.
  • Vermijd het opzuigen van carcinogene stoffen als er geen geschikt HEPA-filter is geïnstalleerd.
  • Leeg regelmatig het opvangvat en laat na gebruik geen brandbaar materiaal achter in het opvangvat. Sommige stofsoorten drogen uit naarmate de tijd verstrijkt en kunnen daardoor eerder vlam vatten.

Statische elektriciteit

Waar stof wordt opgezogen, bestaat er een kans dat statische elektriciteit wordt opgewekt. Dat komt doordat tijdens het opzuigen het stof tegen de wanden van bijvoorbeeld een afzuigslang wrijft. Die wrijving zorgt ervoor dat het opgezogen stof een andere elektrische lading krijgt dan het oppervlak waar het tegenaan wrijft. De prestaties van het filtersysteem worden daar niet door beïnvloed. De mate waarin statische elektriciteit wordt opgebouwd, is sterk afhankelijk van het materiaal dat wordt opgezogen. Zo zorgt het opzuigen van plastic snippers voor meer opbouw dan bijvoorbeeld houtspaanders.

Vanuit veiligheidsoogpunt kan het nodig zijn om de opbouw van statische elektriciteit te verminderen of te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer stof wordt opgezogen dat licht ontvlambaar is of wanneer stof wordt opgezogen in ruimtes met licht ontvlambare gassen in de lucht. De opbouw van statische elektriciteit kan eenvoudig worden verminderd door die onderdelen te aarden die voor de opwekking ervan kunnen zorgen. Zo kan bijvoorbeeld worden gebruikgemaakt van:

  • een stalen cycloonfilter. Het filter kan worden geaard zodat eventuele statische elektriciteit snel kan worden afgevoerd.
  • een stalen opvangvat. Het vat kan net als het metalen filter eenvoudig worden geaard, waardoor eventuele statische elektriciteit wordt afgevoerd.
  • een antistatische afzuigslang. Antistatische afzuigslangen zijn van een materiaal gemaakt dat licht geleidend is. Door de slang te aarden wordt eventuele statische elektriciteit veilig afgevoerd.

Voor elk onderdeel van een filtersysteem hebben we producten in huis om die te kunnen aarden. Van een complete antistatische kit tot aan een ESD drukknop.

Als u een filtersysteem gaat aarden, meet dan het volledige systeem door voordat het in gebruik wordt genomen om er zeker van te zijn dat alle onderdelen een geleidende verbinding hebben met elkaar en met de randaarde van uw ruimte.

In welke mate statische elektriciteit bij uw filtersysteem wordt opgebouwd, is afhankelijk van het type cycloonfilter, opvangvat, afzuigslang, zuigmond alsook het soort materiaal dat wordt opgezogen. Wij raden aan om het zekere voor het onzekere te nemen en een filtersysteem altijd te aarden.

Heeft u vragen? De meeste antwoorden kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Aarzel niet en neem contact op via onze contactpagina