Mijn systeem filtert niet zo goed, hoe kan ik dat verbeteren?

Een cycloonfiltersysteem dat niet goed werkt, kan twee oorzaken hebben:

  • De onderdruk in het opvangvat is niet op orde.
  • Het stof is te licht en kan daardoor niet naar het vat worden getrokken.

In 95% van de gevallen ligt de oorzaak in een te lage onderdruk in het opvangvat. Dat kan een aantal redenen hebben:

  • De zuigkracht van de stofzuiger is niet hoog genoeg om de noodzakelijke basisonderdruk op te wekken. Dat is meestal alleen het geval wanneer het filter van de stofzuiger verstopt zit, de stofzuigermotor niet helemaal meer goed is of een te zwakke stofzuiger wordt gebruikt zoals een asstofzuiger.
  • Er is een luchtlek in het filtersysteem. Denk bijvoorbeeld aan een niet goed sluitende deksel, een kier tussen de voet van het filter en het deksel of er is een luchtlek ergens in de slang.

Als u een filtersysteem heeft met onderdrukventiel, dan kunnen mindere prestaties komen doordat het onderdrukventiel te vaak open gaat. Voor een goede werking van een cycloonfiltersysteem moet het onderdrukventiel gesloten blijven anders werkt het cycloonfilterprincipe niet meer en zal het opgezogen stof alsnog in de stofzuiger terechtkomen. Een ventiel dat continu opengaat, is een teken dat de weerstand van de veer niet goed staat afgesteld of dat de onderdruk structureel te hoog is (bijvoorbeeld doordat stof wordt weggezogen door een te kleine stofpoortopening). In die gevallen kan een aantal dingen worden gedaan:

  • Vergroot de weerstand van de veer door de stelmoer strakker aan te draaien. Draai de stelmoer telkens maximaal twee slagen om hem daarna te testen. Daardoor wordt voorkomen dat het onderdrukventiel te strak staat afgesteld waardoor het ventiel niet op tijd opengaat en het opvangvat alsnog indrukt. Voor onze blauwe opvangvaten moet de stelmoer tot iets onder het midden van het schroefdraadgedeelte worden aangedraaid.
  • De stofzuiger op een lager toerental laten draaien. Niet te laag, want er moet een basisonderdruk in het opvangvat zijn.
  • Gebruik een zuigmond met variabele luchtinlaat, bijvoorbeeld onze Pro-X zuigmond. Die zuigmond kan door middel van een schuif lucht van buiten toelaten, waardoor de onderdruk wordt verlaagd.
  • Gebruik een kortere slang op de zij-ingang van het filter. Een slang zorgt voor luchtweerstand: hoe langer de slang, hoe groter de luchtweerstand. Een grotere luchtweerstand kan zorgen voor een te grote onderdruk.
  • Gebruik op de zij-ingang een slang met een grotere binnendiameter en een grotere zuigmond. Daardoor kan meer lucht door het systeem stromen en wordt de onderdruk verlaagd.
  • Verminder het aantal bochten in de slang die is aangesloten op de zijkant van het filter. Elke bocht zorgt voor extra luchtweerstand en daardoor een grotere onderdruk.

Wilt u een kunststof filtersysteem met onderdrukventiel gebruiken voor machines waarvan de stofpoort een kleinere binnendiameter heeft dan 30mm en heeft u geen stofzuiger waarvan de zuigkracht kan worden aangepast? Dan raden we aan om een zuigmond te gebruiken met variabele luchtinlaat, bijvoorbeeld onze Pro-X zuigmond. Kleinere stofpoorten zullen namelijk voor een te grote onderdruk zorgen waardoor het ventiel mogelijk te vaak opengaat.